دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
آخرین شماره
فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال بیست و چهارم، شماره 81-82

. پدر، مادر رهایم کنید: نظریه رو...
پدر، مادر رهایم کنید: نظریه روابط اودیپی
پیشرفت¬های سال¬های اخیر روانکاوی و درآمیختن آن با نظریه¬ی سیستمیک موجب شده است که پژوهشگران در کار تشخیص و درمان بیماری¬های حاصل از روابط بیمارزای خانوادگی (پدر، مادر و فرزندان) به نظریه¬ها و شیوه¬های تازه¬ای برسند که عمق و گستردگی بیشتری به اصول رایج در روانشناسی بالینی داده است و زمینه¬های تازه¬ای را در بهداشت روانی و پیشگیری¬ها گشوده است.
. درمان روان نمایشی در اضطراب
درمان روان نمایشی در اضطراب
پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر بخشي روش درمان روان نمايشي در كاهش اختلال اضطراب انجام شد.پس از انتخابی تصادفي از بين مراجعين دارای اختلال اضطراب به كلينيك مشاوره و روان درمانی ، آزمون اضطراب بك در دو مرحله (قبل و بعد از کارگاه های روان نمایشی) انجام شد. ابزار سنجش پژوهش، آزمون t تست بود و نتيجه بدست آمده نشان دهنده رابطه ي معنا دار در كاهش اضطراب از طريق درمان روان نمايشي بوده است .
. قصه و اعتماد به نفس کودکان
قصه و اعتماد به نفس کودکان
اعتمادبه نفس یک جنبه ی مهّم در کارکرد یا کشش کلی فرد و از مهّم ترین مولفه های سلامت روانی انسان می باشد که بر سایر متغیرهای شخصیّتی و فعالیت های فرد تاثیر گذاشته و با زمینه های دیگری چون سلامت روانی – اجتماعی، عملکرد شغلی و تحصیلی در ارتباط است. زبان قصّه، زبانی است سرچشمه گرفته از فطرت انسان ها و دوست داشتن قصّه ها و شنیدن آن ها از طبیعت انسان برخاسته است از آنجا که کودکان به فطرت نزدیک ترند، قصّه و قصّه گویی را دوست دارند و از آن تاثیر می پذیرند و از این طریق می توان اعتمادبه نفس کودکان را افزایش داد.
. عوامل پیش بین آمادگی سوء مصرف ...
عوامل پیش بین آمادگی سوء مصرف مواد
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بین هیجان خواهی، ابراز وجود و افکارخودآیند در آمادگی سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه پیام نور اقلید انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید در سال 1394 بود که تعداد 266 نفر نمونه با روش نمونه گیری تصادفی نسبی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه آمادگی سوء مصرف مواد (وید و همکاران، 1992)، هیجان خواهی(زاکرمن، 1976)، ابراز وجود (گمبریل و ریچی، 1975) و افکار خودآیند (کندال و هولون، 1980) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین کلیه ی متغیر های وارد شده به معادله رگرسیون و مولفه های آن ها، متغیرهای هیجان خواهی، افکار خودآیند، فراوانی افکار و میزان اعتقاد به افکار توانسته اند 42% از پراکنش آمادگی سوء مصرف مواد را در گروه نمونه پیش بینی نمایند. .
. اهمال‌کاری و درمان پذیرش و تعه...
اهمال‌کاری و درمان پذیرش و تعهد
اهمال‌کاری به‌عنوان تأخیر و اجتناب آگاهانه یا ناآگاهانه در شروع یا تکمیل یک تکلیف یا یک فرآیند تصمیم‌گیری تعریف‌شده است. با توجه به شیوع بالای اهمال‌کاری و تأثیر آن بر سلامت جسمانی و روانی فرد، مداخله در آن امری ضروری است. . .آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید