دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال بیست و یکم، شماره 77-78

. هنگامه ها و جایگاه دانشی روانش...
هنگامه ها و جایگاه دانشی روانشناسی بالینی دردانشگاها
بخش 1 – علمی بودن روان شناسی بالینی در دانشگاه ها قسمت اول: برنامه کارشناسی قسمت دوم: مصوبات شورای عالی برنامه ریزی قسمت سوم: روان شناسی بالینی: دکتر سیروس عظیمی، دکترجواد نور بخش، دکتر عزالدین معنوی قسمت چهارم: روانشناسی بالینی دکتر سعید شاملو قسمت پنجم: روانشناسی بالینی: دکتر پریرخ دادستان، دکتر محمودمنصور بخش دوم: باهم نگری برداشتها و نظرهاآخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید