دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
تازه های رواندرمانی، سال پانزدهم، شماره 51-52

. هنگامه های آسیب شناسی در فضاها...
هنگامه های آسیب شناسی در فضاهای بالینی
در بخش نخست با مشاهده وضعیت مبهم و سردرگم دانشهای بالینی ، ر دانشگاه ها تلاشهای بیست ساله خود را برای رهایی از تاریکی و سردرگرانی آن با عنوان آزادی درمانی نشان می دهیم : کوششهایی را که در همزمان سازی و یکسان نگری کنشهای پژوهشی ،تشخیص ( آُسیب شناسی ) و در مانی درفضاهای بالینی ،داشته ایم گزارش می کنیم .نشانه ها ،پشتوانه ها و شرایط افزایش حساسیت های دانشی آنها را می نمایانیم ،دیدگاهی را که از دانش و دانشی بودن رواندرمانی و آسیب شناسی یافته ایم می شناسانیم . در بخش دوم روش و شیوه هایی را که برای یکسان و همزمان سازی کنشهای ، پژوهش ،تشخیص (آُیب شناسی ) و در مان پیش گرفته ایم ،نشان داده ایم و موردی را نمونه آورده ایم .
. دین ورزی و سلامت روانی
دین ورزی و سلامت روانی
پژوهش حاضر به بررسی اثر گرایش به دین بر سلامت روانی انسان می پردازد .روش تحقیق در این پژوهش تویفی است و در مرحله دوم امکان تحقیق نیمه تجربی یا شبه تجربی با تعیین دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد . همچنین فطرت،عقل و قلب به خصوص قلب سلیم و نفس مطمئنه از مفاهیم بنیاید انسان شناسی در اسلام است که به موضوع سلامت روانی پرداخته است .
. اضطراب جدایی و درمان
اضطراب جدایی و درمان
اضطراب جدایی عبارت از اضطراب و دلبستگی ضعیف بین مادر و کودک است .ترس و نگرانی غیر واقع بینانه ،نشان دادن آشفتگی هیجانی ،ترس مداوم و مقاوم از تنها ماندن ،امتناع از تنها خوابیدن در شب ،کابوسها و خوابهای آشفته شبانه ، هیجانات افراطی مانند گریه کردن و کج خلقی و کاهش اعتماد به نفس از نشانگان این اختلال می باشد .به منظور رفع این مشکل اهداف درمانی به دو صورت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به همراه مداخله های در مانی مناسب پیشنهاد می گردد.
. رضایتمندی جنسی و رضایتمندی زند...
رضایتمندی جنسی و رضایتمندی زندگانی
تا اویل قرن بیستم به امیال جنسی افراد بشر و موضوع جنسیت و امور مربوط به آن ،آنطور که از لحاظ روانشناسی در خور اهمیت است ،توجهی نمی شد و اگر چه گاهگاه دانشمندان ضمن تحقیقات علمی خود به این موضوع اشاراتی می کردند ولی سنن و عقاید و افکار خاصی که میراث فرهنگ کند پای قرون گذشته بود،اجازه نمی داد که اسرار و رموز و تمایلات و روابط جنسی بشر با کلیه علوم و دانشها گشوده گردد. متاسفانه در فرهنگ ما نیز کمتر اتفاق می افتد که زن و شوهر به راحتی در این باره با یکدیگر صحبت کنند .
. مرگ عزیزان در کودکی و خود بیما...
مرگ عزیزان در کودکی و خود بیمانگاری در بزرگسالی (با تاکید بر رویکرد روانکاوی )
در این پژوهش رابطه از دست دادن عزیزان (مرگ عزیزران) در سنین کودکی و میزان ابتلاء به اختلال خودبیمارانگاری در بزرگسالی (30 سال به بعد ) مورد بررسی و با افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفت نمونه تحقیق شامل 100 نفر زن و مرد خود بیمارانگار و عادی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه خود بیمارانگاری بود .نتیجه به دست آمده نشان می دهد :
. روانشناسی مثبت رویکرد نوین روا...
روانشناسی مثبت رویکرد نوین روانشناسی به طبیعت انسان
مقاله حاضر در حیطه مقاله های توصیفی – تحلیلی است که به دنبال تعریف و شناساندن یکی از حوزه های نو ظهور و تقریبا متفاوت در قلمرو روانشناسی ،به نام روانشناسی مثبت می باشد وسلیگمن پیش رو این جنبش ،معتقد است که این روانشناسی ،روانشناسی قرن بیست و یکمی است که بجای تاکید صرف بر آسیب شناسی و بیماری به دنبال شناسایی و افزایش توانمدنی ها ،سامانه های اجتماعی بهینه و ایجاد شادی و رضایت از زندگی در افراد و جوامع می باشد .روانشناسی مثبت دارای سه حیطه اصلی: 1- هیجانات مثبت 2- خصیصه های مثبت افراد 3- نهاد ها و سازمانهای مثبت می باشد
. پیش بینی عهد شکنی در زناشویی
پیش بینی عهد شکنی در زناشویی
عهد شکنی زناشویی یک مشکل چند وجهی است که. اغلب باعث می شود زوجهای درگیر با این پدیده به مراکز درمان زناشویی روی اورند،این مقاله به بررسی عوامل پیش بینی کننده ی عهد شکنی زناشویی می پردازد ،ابتدا درمورد عوامل شخصیتی و فردی بحث میشود سپس عوامل موقعیتی ،اجتماعی و عوامل. مربوط به ارتباط زناشویی و همچنین پول و قدرت مورد بحث قرار خواهد گرفت ،در پایان نیز به دو مقاله ی منتشر شده در ایران دررابطه با عوامنل موثربر خیانت زناشویی خواهیم پرداخت
. نشخوار فکری : تعاریف و نظریه ه...
نشخوار فکری : تعاریف و نظریه ها
درسالهای اخیر بررسالگوهایتفکر و افکار ناخواسته در اختلالات هیجانی و نقش ان در دوام این اختلالات مورد توجه متخصصین و پژوهشگران بالینی قرار گرفته است. یکی ازانواع الگوهای فکری در اختلالات هیجانی ،نشخوار فکری است ،این نوع تفکر در برخی اختلالات هیجانی از جمله افسردگی،وسواس. فکری،عملی ،اختلال اضطراب فراگیر و اختلال ضربه روانی پس ازحادثه مشاهده می شود ،این سبک تفکرزیر بنای شناختی بیماران مبتلا به افسردگی را مختل می کند و باعث افزایش مدت و شدت دوره های افسردگی میگردد.در این مقاله تعاریف و نظریه های نشخوار فکری و برخی پژوهشهای مربوط به ان معرفی می گردد.آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید