زندگی نامه

بسمعه تعالی


محمد مهدی خدیوی زند
متولد: 1314 مشهد
نشانی: بلوار ملک آباد، نسترن یک شماره 38 مشهد 91857
تلفن: 37612510        دورنگار: 37637962
Email: pr.mkhadivizand@gmail.com

تحصیلات:
1314 متولد شده است و در سالهای 1336 تا 1346 در دانشگاههای تهران لیسانس و فوق لیسانس روانشناسی و فلسفه را گرفته است و با فلسفه و عرفان اسلامی آشنا شده است. در 1349 دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه بردو فرانسه و رساله دکتری درباره " آزادی و نظریه های یادگیری" استاد راهنما ویتور Wittwer نوشته است در 1357 دکتری دتا در روانشناسی بالینی از دانشگاه پاریس گرفت و رساله درباره "خویشتن پنداری و بازتاب در برابر ناکامی" استاد راهنما Pervost پژوهش کرد. در همین سالها در انستیتوی آسیب شناسی روانی و روانکاوی پاریس در زمان لاپلانش Laplanche و در مرکز بهداشت روانی پاریس 13 مرکز بهداشت روانی آلفردبینه  Center AlphredBinet به سرپرستی دیاتکینگ Rene Diatkine و لوبوویسی Serge Lebovici دوره های روانکاوی کودکان، رواندرمانی گروهی و فردی را با دیدگاه روانکاوی گذرانده و همزمان تحت روانکاوی تعلیمی بوده است و دروس لاکان Lacan و آژوریاگرا Ajuriaguerra را در کلژدوفرانس دنبال کرده است. و در انجمن های خارج از دانشگاه های پاریس با مکاتب مختلف رواندرمانی آشنا شده است. همزمان دروس تخصصی را در انستیتوی راهنمای شغلی و تحصیلی پاریس گذرانده است. و در بیش از 15 کنگره و سمینار رواندرمانی، روانشناسی و روانکاوی شرکت کرده است.

مشاغل و آثار:
از سال 1358 تا کنون در دانشگاه های تهران، فردوسی، تربیت مدرس و آزاد اسلامی به آموزش، رواندرمانی، روانشناسی بالینی و آسیب شناسی روانی پرداخته است و تعداد 12 کتاب و 70 مقاله و 65 کنگره، سمینار و همایش در زمینه های یاد شده، داشته است. از سال 1370 به عضویت وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در آمده است. مدیر گروه روانشناسی و مشاروه (در سالهای 1350 تا 1353) و رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ( در سالهای 1358 تا 1364) و عضو کمیته برنامه ریزی روانشناسی گروه علوم انسانی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی (در سالهای 1362 تا 1373)

کلینیک ها و کارگاهها:
نخستین کلنیک روانشناسی بالینی و کارگاه رواندرمانی را در سال 1362 برای آموزش، پژوهش، تشخیص و رواندرمانی های انفرادی، گروهی، خانواده درمانی در دانشگاه ها و در دفتر پژوهشهای روانکاوی بیرون از دانشگاه  (15000 مورد) پایه گذاری کرد این کلنیک و دفتر شخصی او زمینه ساز بوجود آمدن مراکز مشاوره و رواندرمانی در دانشگاه ها، وزارت آموزش و پرورش، مراکز بهداشتی و رواندرمانی و نهادهای انقلاب: بنیاد شهید و بنیاد جانبازان شد. پس از یک توقف چند ساله از 1381کارگاه رواندرمانی گروهی را در مرکز بهداشت روانی صبا وابسته به دانشگاه بهزیستی در تهران بوجود آورد و به تلاشهای آموزشی، پژوهشی، تشخیص و درمانی گروهی و انفرادی برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد به بالا پرداخته است. و برای گسترش آن پیشنهاد تاسیس بخش رواندرمانی گروهی را به دانشگاه بهزیستی داده است (دانشگاه آزاد و شاهد)


فصلنامه تازه های رواندرمانی:
از سال 1350 تا 1354 مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه تازه های روانشناسی و علوم تربیتی (دفتر روستا) بوده است. از سال 1372 نخستین مجله رواندرمانی را با عنوان تازه های رواندرمانی با مدیریت، مسئولیت و صاحب امتیازی و سرمایه شخصی پایه گذاری کرد، تا کنون 64 شماره از آن در 18 جلد منتشر شده است. شورای علمی و سردبیری مجله را روانشناسان بالینی و روانپزشکانی تشکیل می دهند که در دانشگاه های کشور استاد هستند. و اعضا مرکزی انجمن هیپنوتیزم ایران در جمع آنها است و نام فرعی مجله هیپنوتیزم است.

آسیب شناسی روانی:
از سال 1357 در آسیب شناسی روانی دیدگاه تازه ای آورده است، پیش از او در تشخیص های بالینی دو وضعیت مورد توجه بود:
1.    برون فکنی ( Projection): حالتها و رفتارهایی که دیگران به دیگران نسبت می دهیم.
2.    درون فکنی (Extraposition): حالتها و رفتارهایی که در رابطه با دیگران نشان می دهیم.
3.    درون نمایی (Insoultologie): حالتها و رفتارهایی که در خود نشان می دهیم.
با این چهار وضعیت، زمینه گسترده تر و ژرفتری برای پژوهشها، تشخیصها و درمانهای بالینی روانشناسی و سایر علوم انسانی و رفتاری فراهم کرده است و در همین رابطه ناسزاشناسی Insoultologie را در آسیب شناسی پایه گذاری کرد.

دیدگاه دانشی و فلسفی:
از سالهای 1370 دیدگاه تازه ای در رواندرمانی بنیاد گذاشت: فضاهای بالینی رابه منزله سیستمهای جانداری Ecosystemes در نظر گرفت که از رویارویی یک انسان با انسان دیگر و یا یک انسان با چیزهای تشکیل می شود: بزرگترین واحد آن را مجتمع روان فضای پویا Context Sycho-space Dynamic و کوچکترین آن را هنگامه Incidence نامید. آنچه در مجتمع اتفاق می افتد در هنگامه ها می توان یافت و آنچه در هر هنگامه است در کل مجتمع یافت می شود. در مجتمع های بالینی پژوهش، تشخیص و درمان یکسانی و همزمانی دارد...
با تکیه به پژوهشهایی که در رویا و رویادرمانی کرد دیدگاه یاد شده را گسترش داد و با عنوان هنگامه های آزاد فرانگری نظر گاه فلسفی تازه ای برای پژوهش، تشخیص و درمان در آگاهی ها، شناختها، خواستها، آزادیها، یادگیریها، در رویا و بیداری و در تمام تلاشهای انسانی بنیاد گذاشت و بسط و گسترش داد و هم اکنون در قالب این دیدگاه در حال نگارش و فراهم سازی اندیشه های زاییده از آن است.

مراجع:
1.    دو جلد کتاب " دانش و هنر روانشناسی بالینی". چاپ میثاق. تهران. 1373
2.    شماره های فصلنامه تازه های رواندرمانی بویژه شماره 20 تا 24 و شماره های 5 تا 8

3.    Khadivizand. La liberate et les theories de l'apprentissage. Bardeaux. 1970
4.    Khadivizand: limage de soiet les Reaction a la frustration. Paris. 1978


محمد مهدی خدیوی زند متولد 1314
تحصیلات:
لیسانس روان شناسی و علوم تربیتی    دانشسرای عالی 1338
فوق لیسانس روان شناسی    دانشگاه تهران 1346
فوق لیسانس فلسفه اسلامی ( معقول)    دانشکده الهیات دانشگاه تهران 1347
دکتری روان شناسی تربیتی و اجتماعی    دانشگاه بردو فرانسه 1349
دکتری دتا و رساله دکتری روانشناسی بالینی    دانشگاه پاریس 1357
گواهی دانشگاهی پاریس برای روانکاوی کودکان و گذراندن دوره روانکاوی تعلیمی
گواهی دانشگاهی پاریس برای اجازه کار رواندرمانی در فرانسه

آموزش ها:
تدریس  و گذراندن مدارج دانشگاهی مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی
روانشناسی بالینی، رشد، تربیتی، آسیب شناسی، رواندرمانی (انفرادی، خانواده، زوج، گروهی...)

پژوهشها:
پژوهشهای در دنیای عقب مانده و پیشرفت تحصیل 1352
پژوهش در نقش مادر در عقب ماندگی ذهنی (برنده جایزه ریاست جمهوری 1369)
ایجاد دفتر پژوهشهای بالینی، رواندرمانی و روانکاوی در مدت 23 سال (در حال حاضر بیش از 16000 کیس (مورد) در انواع آسیب های روانی و رفتاری
این دفتر نخستین در نوع خود و بزرگترین آن در ایران است.
با تکیه به آن نمونه هایی در دانشگاه ها و نهادهای انقلاب تشکیل شده است.
بیش از 200 عنوان پژوهشی در آسیب های روانی گزارش شده است.

کنگره و همایش:
حدود 85 سخنرانی و گزارش پژوهشی در همایشهای داخل و خارج کشور و بیشتر آن ها به چاپ رسید.

مقالات:
حدود 60 مقاله پژوهشی که بیشتر آنها به چاپ رسیده است.

رساله ها:
نزدیک به 150 رساله دکتری و کارشناسی ارشد راهنمایی، مشاوره و نظارت شده است.

کتابها:
15 جلد کتاب در زمینه های علوم تربیتی، روانشناسی و روان درمانی و آسیب شناسی روانی و روانکاوی چاپ شده و یا آماده چاپ است.

مجلات و فصلنامه ها:
1.    مدیر مسئول مجله دفتر روان شناسی و علوم تربیتی سالهای 1350 تا 1354
2.    مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه تازه های رواندرمانی، این فصلنامه نخستین و تنها فصلنامه ای است که در زمینه رواندرمانی در ایران منتشر می شود.

 ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید