اخبار
به بهانه روز روانشناس: هنگامه های انتقال و انتقال متقابل در روانکاوری
تاریخ درج :1397/02/11

در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی توسط دکتر خدیوی زند، پدر روانکاوی ایران در مرکز مشاوره آرامش روان مشهد برگزار گردید. در این جلسه دکتر خدیوی زند به طرح بحث هنگامه های انتقال و انتقال متقابل در روانکاوی (همراه با ارائه تکنیک های عملی) پرداختند.

جهت مشاهده سایر عکسها اینجا، اینجا، و اینجا می توانید کلیک کنید...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید